پروژه باز

طراحی اسکریپت واسط درگاه بانکی

admin

طراحی اسکریپت واسط درگاه بانکی
۱-لینک پرداخت بسازه
۲-لینک پرداخت توی دیتابیس ذخیره کنه
۳-لینک هارو نمایش بده
۴-ببرسی امنیت و نوشتن کد براساس استاندارد های امنیتی
۵-سرعت بالا

پیشنهادها
اطلاع رسانی ها

یک پروژه جدید

یک پروژه جدید برای شما ایجاد شده
یک پرو.ژه تست
نمایش پروژه

درحال دریافت
پیام ها