پروژه باز

طراحی قالب پشتیبانی چت آنلاین با html/css/js

محسن پارسا

طراحی ابزار گفتگوی آنلاین با کاربران بصورت چت آنلاین

با html/css و js

طراحی ها بصورت انیمیشنی باشد

فانکشن های جاوااسکریپت جهت تغییرات چت هم ایجاد شود

مثلا یک تابع برای ارسال پیام جدید

پیشنهادها
اطلاع رسانی ها

یک پروژه جدید

یک پروژه جدید برای شما ایجاد شده
یک پرو.ژه تست
نمایش پروژه

درحال دریافت
پیام ها